Thursday, March 23, 2017

Анализ на GPS следи, интерактивен височинен профил

След добавяне на GPS следа под формата на GPX файл, чрез менюто Профил (profile) може да бъде показан височинен профил на следата, информация за дължината, попътното изкачване, спускане, височина на най-ниската и най-високата точка.


Чрез кликане върху точка от височинния профил (синята линия на диаграмата на снимката) се визуализира информация за точката: изминато разстояние в километри, надморска височина и времето, когато е била записана точката. Също така на самата карта се появява (синият курсор) мястото, което отговаря на въпросната точка.

Данните се базират на информацията, съдържаща се в добавения gpx файл.

Функционалността може да бъде достъпена тук: http://osmap.org/tracks

Friday, March 17, 2017

Възможност за добавяне и споделяне на GPS следи и точки.

Страницата за добавяне и споделяне на GPS следи е достъпна на този адрес: http://osmap.org/tracks или през менюто горе вляво "GPS следи".


Менюто вдясно показва вече добавените GPS следи, филтрирани според показаната на екрана част от картата.

GPS следи (или "тракове") може да добавя всеки регистриран потребител използвайки менюто горе вляво "Добави GPX файл". Приемат се файлове само в GPX формат.

След като файлът бъде добавен, той се появява в списъка вдясно. При избирането на конкретен файл се появява подменю от следните части:


  • Името на потребителя, който е добавил файла.
  • Публичният статус на файла - ако файлът е със статус "private", той ще  бъде видим само за потребителят, който го е добавил. В случай на "public", той ще се показва на всички. С кликане върху полето, собственикът на файла може да променя публичния му статус.
  • Бутони за центриране и приближение - първият центрира картата според следата, вторият я приближава максимално, така че да се вижда целият трак.
  • Бутон "edit" - показва меню, което дава възможност да се промени въведената информация за файла. (на първо време единсвено името, с което се показва файла, но в следващи версии опциите за промяна ще са повече).
  • Бутдон "delete" - изтрива файла.
  • Бутон "share" - дава възможност да се копира линк към картата, така щото файлът да бъде показан като селектиран.
  • Бутон "download" - възможност за изтегляне на оригиналния файл.
Опциите "edit" и "delete" са достъпни единствено за собствениците на файла.

Ако добавения GPX файл съдържа точки, те ще бъдат показани на картата заедно с иконите и имената, които съм дадени.