Thursday, March 23, 2017

Анализ на GPS следи, интерактивен височинен профил

След добавяне на GPS следа под формата на GPX файл, чрез менюто Профил (profile) може да бъде показан височинен профил на следата, информация за дължината, попътното изкачване, спускане, височина на най-ниската и най-високата точка.


Чрез кликане върху точка от височинния профил (синята линия на диаграмата на снимката) се визуализира информация за точката: изминато разстояние в километри, надморска височина и времето, когато е била записана точката. Също така на самата карта се появява (синият курсор) мястото, което отговаря на въпросната точка.

Данните се базират на информацията, съдържаща се в добавения gpx файл.

Функционалността може да бъде достъпена тук: http://osmap.org/tracks

No comments:

Post a Comment